Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως: Κανονισμός 1877
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως: Κανονισμός 1877
Συγγραφέας
Μ. Κυριαζόπουλος πρόεδρος, Γ. Χαλκειάδης γ. γραμματεύς
Τίτλος
Κανονισμός του εν Αδριανουπόλει Φιλεκπαιδ. Συλλόγου
Χρονολογία
1877
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4493
Αρ. σελίδων
8 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Ελληνική παιδεία.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.