Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μακροχωρίου (σήμερα Μπακίρκιοϊ): Κανονισμοί ναού και εκπαιδευτηρίων 1906
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μακροχωρίου (σήμερα Μπακίρκιοϊ): Κανονισμοί ναού και εκπαιδευτηρίων 1906
Συγγραφέας
[Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μακροχωρίου]
Τίτλος
Ειδικοί Κανονισμοί του ιερού ναού και των εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Μακροχωρίου
Χρονολογία
1906
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3840
Αρ. σελίδων
23 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Γεώργιος, άγιος.
Εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ελληνική εκπαίδευση.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Κλήρος, κληρικοί.
Κοινοτική οργάνωση.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Νεκροταφείο.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρθεναγωγείο.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.