Κανονισμός του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Εγρί Καπού στα βυζαντινά Τείχη (1910)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Εγρί Καπού στα βυζαντινά Τείχη (1910)
Συγγραφέας
Μητροπολίτης Ξάνθης Ιωακείμ και Γεώργιος Μ. Φάτσης
Τίτλος
Κανονισμός Εθνικού Νεκροταφείου Εγρί-Καπού
Χρονολογία
1910
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4973
Αρ. σελίδων
6 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Κοινωνικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Εικοστός αιώνας.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Κλήρος, κληρικοί.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Νεκροταφείο.
Παλαιά Πόλη.
Πύλη, πύλες.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.
Χερσαία Τείχη.