Ταρσανάς στο Σκούταρι (Üsküdar) του 1954
[Εικονογραφικό υλικό]

T_AS1_SK_US_ ARAGULER_fig08.jpg
Τίτλος
Ταρσανάς στο Σκούταρι (Üsküdar) του 1954
Λεζάντα πρωτοτύπου
Ara Güler: Ουσκουντάρ (Σκούταρι), 1954
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Πηγή
Αρχείο
©:
Ara Güler
Είδος
BW Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εικοστός αιώνας.
Ναυπηγείο.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Φωτογραφικά Αρχεία.