Ιράν, Γιαζντ: Πανοραμική άποψη του πλινθόκτιστου Βόρειου Καραβάνσεράι βόρεια του Γιαζντ (τον Μάιο του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-CSN-001.jpg
Τίτλος
Ιράν, Γιαζντ: Πανοραμική άποψη του πλινθόκτιστου Βόρειου Καραβάνσεράι βόρεια του Γιαζντ (τον Μάιο του 2000)
Περιγραφή
Γιαζντ Επαρχία (Νομός Γιαζντ, Κεντρικό Ιράν), ΒΟΡΕΙΟ Καραβάνσεράι φωτ 001. Λήψη από τον κεντρικό δρόμο Γιαζντ-Ναΐν. Διακρίνονται η είσοδος στην πρόσοψή του και τρεις από τους κυλινδρικούς πύργους που ορθώνονται στις γωνίες του ψηλού περιτειχίσματος.
Χρόνος λήψης
2/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έρημος.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Καραβάν σαράι.
Μεσαιωνική εποχή.
Περσία.