Τενεκίδης, Ίμβρος – Τένεδος (1986)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τενεκίδης, Ίμβρος – Τένεδος (1986)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γιώργος Τενεκίδης, Ίμβρος και Τένεδος. Ιστορία – Νομικό Καθεστώς – Σύγχρονη Πραγματικότητα (Σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών, Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη 1986)

Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Συνοπτική, τεκμηριωμένη και πολύ χρήσιμη παρουσίαση της κατάστασης που επικράτησε στα νησιά μετά την παραχώρησή τους στην Τουρκία το 1923.

Περιεχόμενα:
Γιώργος Ξεινός, Πρόλογος σσ. 7-10. Γιώργος Τενεκίδης, Εισαγωγικό σημείωμα σσ. 11-15. Διάγραμμα σ. 16. Ιστορικά προλεγόμενα σσ. 17-30. Κεφάλαιο Α΄: Τα γενικά μειονοτικά δικαιώματα των κατοίκων των δύο νησιών σσ. 31-39. Κεφάλαιο Β΄: Το συμβατικό καθεστώς τοπικής αυτοδιοίκησης σσ. 40-43. Κεφάλαιο Γ΄: Τα παρεχόμενα ένδικα μέσα για την εξασφάλιση των συμβατικών δικαιωμάτων των νησιωτών σσ. 44-54. Κεφάλαιο Δ΄: Η πραγματική κατάσταση στα νησιά μετά το 1923. Η αθέτηση των υπεσχημένων σσ. 55-75. Γενικά συμπεράσματα σσ. 76-99. Σημειώσεις σσ.101-112. Παράρτημα – Υπομνήματα και επιστολές σσ. 113-162. Παράρτημα: Χάρτες και φωτογραφίες (BW) σσ. 163-185. Σύνολο σελ. 190.

Λέξεις - κλειδιά
1923.
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Διπλωματία σύγχρονη.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνισμός.
Ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Θρακικές Σποράδες.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.
Κυπριακό.
Συνθήκη Λωζάννης 1923.
Τένεδος / Bozcaada.
Τουρκία.
Τουρκική πολιτική.
Φωτογραφικά Αρχεία.