Καπάκι της βυζαντινής σαρκοφάγου 03
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD005_006.jpg
Τίτλος
Καπάκι της βυζαντινής σαρκοφάγου 03
Περιγραφή
Βροχερό πρωινό στον Άγιο Στέφανο. Η βυζαντινή σαρκοφάγος στην αυλή (στη Ν πλευρά του ναού). Κοντινό: το καπάκι (λεπτομ). Η αυλή φαίνεται αφρόντιστη, ίσως να είχαν επισκευές εκείνες τις ημέρες.
Χρόνος λήψης
6/3/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Σαρκοφάγος.