Μπροστά στην είσοδο του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD005_011.jpg
Τίτλος
Μπροστά στην είσοδο του ναού
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, πριν από τον Εσπερινό: Νεαροί Ρωμιοί στο προαύλιο της εκκλησίας, μπροστά στην είσοδο του ναού.
Χρόνος λήψης
26/12/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.