Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κυριακή Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αρ. έκδ. 261, Θεσσαλονίκη 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7387-06-6
Στοιχεία

Ύστερα από έρευνα δεκαετιών σε πρωτογενείς πηγές και όλων των ειδών τα δημοσιεύματα, η Κυριακή Μαμώνη, η οποία αφιέρωσε την επιστημονική ζωή της στη μελέτη της κοινωνικής οργάνωσης των Χριστιανών Ορθοδόξων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρουσιάζει τα τεκμήρια για τους ελληνικούς συλλόγους και την σωματειακή κίνηση στη Θράκη. Εκτός από το Βιλαέτι Αδριανουπόλεως, στο οποίο υπαγόταν σχεδόν ολόκληρη η Αν. Θράκη (σήμερα Ευρωπαϊκή Τουρκία) και μεγάλο τμήμα της Δ. Θράκης (σήμερα ΒΑ Ελλάδα), περιλαμβάνονται και τα Βιλαέτια Κ/Πόλεως με τις κωμοπόλεις, τα χωριά και τα προάστια ως τα βυζαντινά Τείχη της Πόλης, ενώ υπάρχουν συνεχείς αναφορές στην ίδια την Πόλη: το Φανάρι και τα μεγάλα – μητροπολιτικά σωματεία. Περιλαμβάνεται, επίσης, η «Ανατολική Ρωμυλία» δηλαδή η Βόρεια Θράκη, το τμήμα εκείνο που αποσπάστηκε από την οθωμανική επικράτεια και έγινε ημιανεξάρτητη επαρχία το 1881, ώσπου το 1885 να ενσωματωθεί στη Βουλγαρία.

Περιεχόμενα: Πρόλογος της Κ. Μαμώνη σ. 13. Βραχυγραφίες σ. 15. Εισαγωγή σ. 17. Μέρος Πρώτο: Κεφάλαιο Εισαγωγικό σ. 31.

Κεφάλαιο Α΄. Νομαρχία (Βιλαέτι) Αδριανουπόλεως σ. 37. Κεφάλαιο Β΄. Νομαρχία (Βιλαέτι) Κωνσταντινουπόλεως σ. 89. Κεφάλαιο Γ΄. Ανατολική Ρωμυλία σ. 103. Μέρος Δεύτερο: Κεφάλαιο Δ΄. Οι πολιτικές εξελίξεις στο Βαλκανικό χώρο και η σωματειακή οργάνωση του Θρακικού ελληνισμού σ. 121.

Επίμετρο σ. 141. Résumé (περίληψη στα γαλλικά) σ. 155. Summary (περίληψη στα αγγλικά) σ. 159. Βιβλιογραφία σ. 161. Ευρετήριο σ. 173. Εικόνες σ. 187. Σύνολο σελ. 224 (χαρτόδετο).

Λέξεις - κλειδιά
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αλεξανδρούπολη.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βόρεια Θράκη / Ανατολική Ρωμυλία.
Βουλγαρία.
Γυναίκες.
Διδυμότειχο.
Διωγμός 1913-1918.
Εθνικισμός.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος / ΕΦΣΚ.
Ελληνισμός.
Θράκη.
Θρακιώτες.
Καλλίπολις / Καλλίπολη / Gelibolu.
Κομοτηνή.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Ξάνθη.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πολιτική.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.
Ρωμιοσύνη.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Τούρκοι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.