Λουκοπούλου, Αρχαιολογία στην θρακική Προποντίδα, 19ος-αρχές 20ού αι. (1990)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Λουκοπούλου, Αρχαιολογία στην θρακική Προποντίδα, 19ος-αρχές 20ού αι. (1990)
Συγγραφέας
Λουΐζα Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου
Τίτλος
"Αρχαιότητες και αρχαιολογία στα θρακικά παράλια της Προποντίδας"
Χρονολογία
1990
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Μαριάννα Κορομηλά, Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20ού αιώνα (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, πρώτη έκδοση 1991, έκδοση ανανεωμένη και επαυξημένη, Αθήνα 2001)
Σελίδες
396-398
Αρ. σελίδων
9 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαιολογία.
Βυζάντιον, πόλις-κράτος.
Γάλλοι.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος / ΕΦΣΚ.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θρακιώτες.
Πέρινθος / Ηράκλεια.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Σταμούλης Αναστάσιος, επιχειρηματίας.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.