Άγιος Στέφανος, κουρμπάνι στη θάλασσα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD005_031.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος, κουρμπάνι στη θάλασσα
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος: Ο Μητροπολίτης Δέρκων και ιερείς τελούν τον αγιασμό και σφάχτης ετοιμάζει το πρόβατο που θα σφάξει πρώτο
Χρόνος λήψης
26/12/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Κουρμπάνι / θυσία.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Σφάγιο, σφάγια.
Χριστιανικά έθιμα.