Νικόπολις: Η δυτική πλευρά του πρωτοβυζαντινού Τείχους και η κεντρική πύλη, η λεγόμενη «Αραπόπορτα»
[Φωτογραφικό υλικό]

GH_PR_NIK_103.JPG
Τίτλος
Νικόπολις: Η δυτική πλευρά του πρωτοβυζαντινού Τείχους και η κεντρική πύλη, η λεγόμενη «Αραπόπορτα»
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Νικοπόλεως (Νομός Πρεβέζης, Ήπειρος), φωτ 103. Γενική άποψη της εσωτερικής πλευράς του πρωτοβυζαντινού Τείχους και της κεντρικής Πύλης, της «Αραπόπορτας» όπως είναι γνωστή.
Χρόνος λήψης
2/4/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Ήπειρος.
Ιόνιο Πέλαγος.
Νικόπολις Ηπείρου.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύστερη Αρχαιότητα.