Μουχλιό. Ο κυλινδρικός τρούλος του παλαιολόγειου μνημείου προβάλλει πάνω από τον περίβολο (λήψη από τον δρόμο το 2005)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_A001_026.jpg
Τίτλος
Μουχλιό. Ο κυλινδρικός τρούλος του παλαιολόγειου μνημείου προβάλλει πάνω από τον περίβολο (λήψη από τον δρόμο το 2005)
Περιγραφή
Μουχλιό (Παναγία η Μουχλιώτισσα στο Άνω Φανάρι) φωτ 26.
Χρόνος λήψης
2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μουχλιό.
Τρούλος.