Το χειμωνιάτικο τοπίο και η άδενδρη θρακική πεδιάδα
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_01.JPG
Τίτλος
Το χειμωνιάτικο τοπίο και η άδενδρη θρακική πεδιάδα
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 01. Το εύφορο σκουρόχρωμα χώμα και ο ουρανός: αυτά προσδίδουν τον αχανή χαρακτήρα στην θρακική πεδιάδα
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.