Στον αρχαιοθρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας: Ρόδες από τις άμαξες του 2ου μ.Χ. αι. και κτερίσματα (αφιερώματα στον νεκρό)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_48.JPG
Τίτλος
Στον αρχαιοθρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας: Ρόδες από τις άμαξες του 2ου μ.Χ. αι. και κτερίσματα (αφιερώματα στον νεκρό)
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 48.
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Άμαξα.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Τύμβος, τύμβοι.