Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.) / Triantaphyllos, Terzopoulou (eds), Άλογα και άμαξες / Horses and Wagons (2010)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.) / Triantaphyllos, Terzopoulou (eds), Άλογα και άμαξες / Horses and Wagons (2010)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Πρακτικά Συνεδρίου

Κατερίνα Τρανταλίδου / Katerina Trandalidou, Joost H. Crouwel, Gergana Kabakchieva et al Άλογα και Άμαξες στον Αρχαίο κόσμο / Horses and Wagons in the Ancient World. Ανακοινώσεις / Papers. Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Δόμνα Τερζοπούλου / Diamantis Triantaphyllos, Domna Terzopoulou Deborah Kazazis (tr) (Νομαρχία Έβρου / District of Evros, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων / Ministry of Culture and Tourism – Fund of Credits Management for Archaeological Projects, Ορεστιάδα / Orestiada 2010)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-89968-6-1
Στοιχεία

Πρόκειται για την έκδοση των ανακοινώσεων που έγιναν στο επιστημονικό Συμπόσιο που οργάνωσε στην Ορεστιάδα (στις 30/9/2006) η Επιστημονική Επιτροπή και η Ανασκαφική Ομάδα του Θρακικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, όταν ολοκληρώθηκε η ανασκαφική φάση του έργου. Κάθε άρθρο συνοδεύεται από εικονογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και περίληψη στα αγγλικά, ή στα ελληνικά, για τα δύο άρθρα που είναι γραμμένα στα αγγλικά.

 Το Πρώτο Μέρος (σσ. 25-173) αφορά σε θέματα της πολύ ενδιαφέρουσας ανασκαφής του συγκεκριμένου Τύμβου – μοναδικού στα αρχαιολογικά ιστορικά του ελλαδικού χώρου: μαζί με τους τέσσερεις νεκρούς, των οποίων αποκαλύφθηκαν οι καύσεις, βρέθηκαν πέντε τετράτροχες άμαξες και δεκαπέντε άλογα που συνόδευσαν τα μέλη της θρακικής οικογένειας των γαιοκτημόνων στο μνήμα. Έξαλλου, αυτά τα πολύτιμα ευρήματα αποτέλεσαν και το θέμα της Συνάντησης στην Ορεστιάδα, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην περιοχή όπου βρέθηκε ο εντυπωσιακός Τύμβος (των αρχών του 2ου μ.Χ. αι.)

Στο Δεύτερο Μέρος (σσ. 175-317), όπου έχουν προστεθεί κι ορισμένες άλλες συνεργασίες, τα άρθρα καλύπτουν ευρύτερες πτυχές του θέματος: Άλογα και άμαξες στον αρχαίο κόσμο.

 

Περιεχόμενα: Πρώτο Μέρος. i. Διαμαντής Τριαντάφυλλος, «Η τεχνολογία των αμαξών του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης» σσ. 25-52. ii. Κατερίνα Τρανταλίδου, «Μικρή Δοξιπάρα-Ζώνη: Τα άλογα του ταφικού τύμβου. Οστεομετρικά δεδομένα και συγκρίσεις με κατάλοιπα ίππων από τη νοτιοανατολική Ευρώπη» σσ. 55-124. iii. Αναγνώστης Παν. Αγελαράκης, «Ο ρόλος της αρχαιολογικής ανθρωπολογίας στη Μικρή Δοξιπάρα-Ζώνη» σσ. 127-131. iv. Μιχαήλ Βαβελίδης, «Μελέτη μεταλλικών εξαρτημάτων από τις άμαξες Α και Β του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης» σσ. 133-137. v. Σπύρος Παυλίδης, Μιχαήλ Βαβελίδης, Αλέξανδρος Χατζηπέτρος, «Γεωλογική-τεκτονική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης» σσ. 139-149. vi. Ηλίας Βουλγαρίδης, Κωνσταντίνος Πασιαλής, Στέργιος Αδαμόπουλος, «Αναγνώριση ξύλινων ευρημάτων από τον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης» σσ. 151-173.
Δεύτερο Μέρος. vii. Ελένη Μανακίδου, «Ομοιώματα και παραστάσεις αμαξών στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια: χρήσεις και συμβολισμοί» σσ.177-197. viii. Παναγιώτης Β. Φάκλαρης, «Κημός» σσ. 199-229. ix. Βασιλική Γ. Σταματοπούλου, «Πολυτελής ιπποσκευή από τη Μακεδονία» σσ. 231-253. x. Joost H. Crouwel, «Τετράτροχα οχήματα στον ρωμαϊκό κόσμο» σσ. 255-276. xi. Gergana Kabakchieva, «Ο μεγάλος τύμβος της οικογενειακής νεκρόπολης της έπαυλης Armira» σσ. 279-296. xii. Δόμνα Τερζοπούλου, «Άμαξες, ημίονοι και ημιονηγοί σε ταφικές στήλες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» σσ. 299-317. Συντομογραφίες σσ. 15-17.

O συνολικός τόμος είναι διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα της Ανασκαφής στην ενότητα «Δημοσιεύσεις»: http://www.mikridoxipara-zoni.gr/publications/PDF/HorsesAndWagons.pdf

Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε από τις επιμέρους ανακοινώσεις, επιλέγοντας τον τίτλο της από τον κατάλογο που θα βρείτε εκεί.

Λέξεις - κλειδιά
Άλογα, ταφές αλόγων.
Άλογο, άλογα.
Άμαξα.
Ανασκαφές.
Ανασκαφικά ευρήματα.
Ανθρωπολογία.
Άρδας ποταμός / Arda.
Αρχαία Μακεδονία.
Αρχαιολογία.
Αρχαιότητα.
Αρχαιότητες.
Βαλκάνια.
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Επιστήμες.
Ζώο, ζώα.
Θράκη.
Θρακικός πολιτισμός.
Ιπποσκευή.
Κτερίσματα.
Μακεδονία.
Μακεδονικοί τάφοι.
Μεταφορές.
Μουσεία.
Ξυλεία.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σχέδια, όψεις.
Ταφικά έθιμα.
Ταφικός πολιτισμός.
Τεχνολογία.
Τραϊανός.
Τύμβος, τύμβοι.
Υποζύγιο.