Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά με τον άφθονο κεραμικό διάκοσμο (νότια Χίος)
[Φωτογραφικό υλικό]

GCH_BYZl_SIK_01.JPG
Τίτλος
Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά με τον άφθονο κεραμικό διάκοσμο (νότια Χίος)
Περιγραφή
Χίος, Παναγία η Σικελιά φωτ 01. Η δυτική πλευρά του μικρού ναού, με την είσοδο, και η μακριά νότια πλευρά με τη μικτή τοιχοποιία, τα τυφλά αψιδώματα, το πλευρικό αέτωμα μετά την τρίτη αψίδα και τον ψηλό τρουλίσκο (όπου εναλλάσσονται οι τυφλές αψίδες με τα μικρά παράθυρα, που και αυτά ανοίγονται μέσα σε αψίδες). Παρά το μικρό μέγεθος της Σικελιάς, που ήταν άλλοτε το καθολικό ενός μονυδρίου, όλα τα διακοσμητικά στοιχεία παραπέμπουν στην Κωνσταντινούπολη. Γύρω ερημιά.
Χρόνος λήψης
8/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΚΓ / KG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινή ναοδομία.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, Παλαιολόγεια.
Χίος.