Άγιος Στέφανος Γεσίλκιοϊ, στον εσωνάρθηκα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD005_001.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Γεσίλκιοϊ, στον εσωνάρθηκα
Χρόνος λήψης
6/3/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Εικοστός αιώνας.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πόλη, θρακικά προάστια.