Λαμψίδης (επιμ.), Άγιος Ευγένιος (1984)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λαμψίδης (επιμ.), Άγιος Ευγένιος (1984)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Άγιος Ευγένιος ο πολιούχος της Τραπεζούντος. Ι. Τα αρχαιότερα πεζά κείμενα – ΙΙ. Τα υμνογραφικά κείμενα Οδυσσέας Λαμψίδης (επιμ. και σχολιασμός), (Παμποντιακή Ένωσις, Αθήνα 1984)

Πηγή
Ναι
Στοιχεία
Πρόκειται για μία συλλογή πηγών, βυζαντινών και νεότερων, που παρουσιάζονται σχολιασμένες. Μέσα από τα πεζά κείμενα που αφορούν στον βίο του αγίου Ευγενίου (όπως το Μαρτύριον, γραμμένο από τον Ιωάννη Ξιφιλίνο, Πατριάρχη Κ/Πόλεως, 1064-1075), καθώς και μέσα από τα ελάχιστα σωζόμενα υμνογραφικά κείμενα, προς τιμήν του αγίου, ο γνωστός βυζαντινολόγος Οδ. Λαμψίδης, επιχειρεί να κάνει γνωστές πτυχές από τον βίο και το μαρτύριο του πολιούχου της Τραπεζούντας, αλλά και από την καθημερινή ζωή στα βυζαντινά χρόνια και κατά τη διάρκεια του μεσαιωνικού κράτους των Μεγάλων Κομνηνών. Σύνολο σελ. 162
Λέξεις - κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή εποχή.
Διοκλητιανός.
Ευγένιος, άγιος.
Θαύματα.
Καθημερινή ζωή.
Μεγάλοι Κομνηνοί Τραπεζούντος.
Τραπεζούντα.
Ύμνος / Υμνογραφία.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Χειρόγραφα.