Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Α΄ (1947)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Α΄ (1947)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αχιλλέας Α. Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην τ. Α΄ (Αετός Α.Ε., Αθήνα 1947)

Στοιχεία
Μονογραφία (σε δύο τόμους) για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες βυζαντινές προσωπικότητες του 15ου αιώνα. Στον πρώτο τόμο, ο Κύρου παρακολουθεί την πορεία του Βησσαρίωνα στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής και τόσο δραματικής εποχής από την βυζαντινή Τραπεζούντα, την Κ/Πολη και τον Μυστρά στην αναγεννησιακή Ιταλία (Σύνοδος Φεράρας-Φλωρεντίας), την καταστροφική διαμάχη Ενωτικών και Ανθενωτικών και τη διασπορά των κορυφαίων Βυζαντινών λογίων στις ιταλικές πόλεις τον καιρό της μεγάλης Αναγέννησης.
Λέξεις - κλειδιά
Αναγέννηση.
Βενετοί.
Βησσαρίων, Καρδινάλιος.
Βησσαρίων, κληρικός.
Βιβλιοθήκη.
Βυζαντινές πηγές.
Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός.
Διπλωματία.
Ισίδωρος, Μητροπολίτης Κιέβου.
Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λατινική Εκκλησία.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος.
Μυστράς.
Παλαιολόγοι.
Ρώμη.
Σύνοδος Φλωρεντίας.
Τραπεζούντα.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Φλωρεντία.