Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Β΄ (1947)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, τ. Β΄ (1947)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αχιλλέας Α. Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην τ. Β΄ (Αετός Α.Ε., Αθήνα 1947)

Λέξεις - κλειδιά
Βενετία.
Βησσαρίων, Καρδινάλιος.
Βησσαρίων, κληρικός.
Βιβλιοθήκη.
Λατινική Εκκλησία.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Ρώμη.
Σύνοδος Φλωρεντίας.