Δρόμος και καμπαναριό
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD005_053.jpg
Τίτλος
Δρόμος και καμπαναριό
Χρόνος λήψης
26/12/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.