Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Α΄ (2005)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Α΄ (2005)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Ακύλας Μήλλας, Κωνσταντίνου Πόλις. Η εντός των Tειχών Ορθοδοξία. Από Φαναρίου εις Βλαχέρνας τ. Α΄ (Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 960-8033-33-0
Λέξεις - κλειδιά
Βλαχέρνες.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μήλλας Ακύλας, ιστορικός.
Μουχλιό.
Μπαλατάς / Balat.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παλαιά Πόλη.
Τζιμπαλί / Cibali.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.