Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Ακύλας Μήλλας, Κωνσταντίνου Πόλις. Η εντός των Τειχών Ορθοδοξία. Από Κερατίου εις Προποντίδα τ. Β΄ (Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 960-8033-34-9
Λέξεις - κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μήλλας Ακύλας, ιστορικός.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμιοσύνη.