Κτητορική επιγραφή του Νοσοκομείου Μπαλουκλί
[Εικονογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_B001_01.jpg
Τίτλος
Κτητορική επιγραφή του Νοσοκομείου Μπαλουκλί
Πηγή
Βιβλίο
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νεόφυτος Ζ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Νοσοκομείο.