Η κεντρική είσοδος των Ρωμαίικων Νοσοκομείων
[Εικονογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_B001a_01.jpg
Τίτλος
Η κεντρική είσοδος των Ρωμαίικων Νοσοκομείων
Πηγή
Βιβλίο
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νοσοκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.