Η επιγραφή στο Κιομουρτζόγλειον κτίριο του Νοσοκομείου Μπαλουκλί, Δεκέμβριος 1962
[Εικονογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_B001a_04.jpg
Τίτλος
Η επιγραφή στο Κιομουρτζόγλειον κτίριο του Νοσοκομείου Μπαλουκλί, Δεκέμβριος 1962
Πηγή
Βιβλίο
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία επιγραφής του 1926
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Εικοστός αιώνας.
Ευεργέτες.
Κοινωνική πρόνοια.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νοσοκομείο.
Πολίτισσες.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.