Η είσοδος της Πτέρυγας Συγγρού των Νοσοκομείων Μπαλουκλί, κτίσμα του 1900
[Εικονογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_B001a_13.jpg
Τίτλος
Η είσοδος της Πτέρυγας Συγγρού των Νοσοκομείων Μπαλουκλί, κτίσμα του 1900
Πηγή
Βιβλίο
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νοσοκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.