Γεωργούλης, Νέα Βύσσα (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Γεωργούλης, Νέα Βύσσα (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σταμάτης Χρ. Γεωργούλης, Νέα Βύσσα: Νέες Θερμοπύλες (Εκδ. οργανισμός Λιβάνη «Νέα Σύνορα» - Χορηγία Κοινότητας Νέας Βύσσας, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-236-816-0
Στοιχεία
Η μονογραφία του Εβρίτη διεθνολόγου Σταμάτη Γεωργούλη παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη μίας χριστιανορθόδοξης κοινότητας της Ανατολικής Θράκης, που υποχρεώθηκε και αυτή να προσφυγοποιηθεί όχι το 1922 αλλά το 1923, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λωζάννης για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών –και εντέλει το 1926, όταν ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση των συνόρων στον Έβρο. Πρόκειται για το παλαιό Μποζνάκιοϊ (τουρκ. Bosna köy) ή Μποζνοχώρι, χωριό εβρίτικο στο Τρίγωνο του Καραγάτς και σε μικρή απόσταση από την Αδριανούπολη (τουρκ. Edirne), το οποίο, αν και στη δυτική πλευρά του Έβρου, παραχωρήθηκε στο τουρκικό κράτος μαζί με όλη την περιοχή του Τριγώνου. Το νέο χωριό στην ελληνική πλέον επικράτεια ονομάστηκε Νέα Βύσσα (κεφάλαια 8-19 σσ. 39-101). Βιβλιογραφία σσ. 102-104. Περιλαμβάνονται περιλήψεις στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά σσ. 105-108. Δεκαεξασέλιδο με έγχρωμες φωτ, εκτός σελιδαρίθμησης, μεταξύ των σελίδων 64-65. Σύνολο σελ. 112. Η έκδοση, που περιλαμβάνει μερικές προφορικές μαρτυρίες, πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Κοινότητας Νέας Βύσσας.
Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Εκπαίδευση.
Ένδυμα, ενδύματα.
Θράκη.
Καραγάτς / Τρίγωνο του Καραγάτς / Karaağaç.
Πρόσφυγες.