Άγιος Στέφανος Γεσίλκιοϊ, ανήμερα του Αγίου Στεφάνου (1999)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD005_059.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Γεσίλκιοϊ, ανήμερα του Αγίου Στεφάνου (1999)
Χρόνος λήψης
27/12/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.