Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς (1999)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς (1999)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς Πατριάρχης Ιεροσολύμων, πρόδρομος του νεοελληνικού Διαφωτισμού, σειρά Ανάλεκτα 6 (Καθ' ημάς Ανατολής, Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1999)

Λέξεις - κλειδιά
Βουκουρέστι.
Δέκατος όγδοος αιώνας.
Διαφωτισμός.
Ελληνισμός.
Ιάσι.
Κωνσταντινούπολη.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Νοταράδες οικογένεια.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Τυπογραφία, τυπογραφεία.
Φαναριώτες.