Ταχιάος, Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του (1964)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ταχιάος, Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του (1964)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αντώνιος Αιμίλιος N. Ταχιάος, Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), αρ. έκδ. 73, Θεσσαλονίκη 1964)

Στοιχεία
Ο όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) υπήρξε μια μεγάλη μορφή του μοναχισμού που έζησε μερικά χρόνια στο Άγιον Όρος και εκφράσθηκε στις σλαβικές χώρες, κυρίως στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Βλαχία, αλλά επεκτάθηκε σε όλο τον χώρο των Βαλκανίων, της Ρωσίας και σε άλλες περιοχές.
Λέξεις - κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Ασκητές.
Βιογραφία.
Βλαχία.
Ησυχασμός.
Θαύματα.
Θεολογία.
Κίεβο.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μολδαβία.
Μοναστήρια.
Ορθοδοξία.
Ουκρανία.
Ρωσία.