Παπουλίδης, Μαρασλής (1989)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Παπουλίδης, Μαρασλής (1989)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Γρηγόριος Γ. Μαρασλής (1831-1907). Η ζωή και το έργο του. Συμβολή στη δραστηριότητα του Ελληνισμού της Ρωσίας (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), αρ. έκδ. 222, Θεσσαλονίκη 1989)

Στοιχεία

Μονογραφία με θέμα τη ζωή του Γρηγορίου Γρηγορίου Μαρασλή, ενός θρακικής καταγωγής Έλληνα μεγιστάνα και μεγάλου ευεργέτη, που γεννήθηκε στην Οδησσό το 1831. Ο Γ.Γ.Μ. προσέφερε πάρα πολλά στην Οδησσό –όπου διατέλεσε και δήμαρχος– αλλά έκανε και σημαντικές δωρεές τόσο στις απανταχού ελληνικές κοινότητες της εποχής του, όσο και στο νεαρό ελληνικό κράτος (κυρίως στην Αθήνα). Μία από τις σπουδαιότερες χορηγίες του, το 1897, αφορούσε στην ίδρυση του οργανισμού που ονομάστηκε «Βιβλιοθήκη Μαρασλή», για την οποία ο Μαρασλής δαπανούσε 25.000-30.000 ρούβλια τον χρόνο. Από αυτόν τον οργανισμό εκδόθηκαν μέσα σε μία δεκαετία 77 τεράστιας σημασίας έργα, πολλά από τα οποία δίτομα και τρίτομα, αλλά, ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις μελέτες ήταν προϊόν ανάθεσης εκ μέρους της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» και οικονομικής ενίσχυσης για τη συγγραφή τους.

Ο Παπουλίδης είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε βιβλιοθήκες και αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης, χάρη στο Πρόγραμμα Ανταλλαγών του Ι.Μ.Χ.Α. με το Ινστιτούτο Σλαβολογίας και Βαλκανολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, καθώς και σε αρχεία ελληνικών, γαλλικών και βουλγαρικών ιδρυμάτων.

Περιεχόμενα: Πρόλογος. Βασική Βιβλιογραφία. Η καταγωγή. Ο Γρηγόριος Ι. Μαρασλής. Ο Γρηγόριος Γ. Μαρασλής. Η «Βιβλιοθήκη Μαρασλή». Η αμφισβήτηση της ελληνικής καταγωγής του Μαρασλή. Οι συγγενείς και κληρονόμοι. Οι μεταθανάτιες εκδηλώσεις. Παράρτημα: Πίνακας κυρίων ονομάτων και γεωγραφικών όρων. Περίληψη στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα. Το μελέτημα συνοδεύεται από αρχειακό και εικονογραφικό υλικό. Σύνολο σελ. 146 (μαλακό εξώφυλλο).
Λέξεις - κλειδιά
Αρχεία.
Βιβλιοθήκη.
Ελληνική παιδεία.
Ελληνισμός Ρωσίας.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Ευεργέτες.
Λόγιοι.
Μόσχα.
Οδησσός / Οντέσσα.
Προσωπογραφία.
Ρωσική Αυτοκρατορία.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.