Βαν: αλλεπάλληλα στρώματα της οχύρωσης του Κάστρου από την εποχή του Σιδήρου μέχρι την οθωμανικά χρόνια
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_VVAN_F_108.JPG
Τίτλος
Βαν: αλλεπάλληλα στρώματα της οχύρωσης του Κάστρου από την εποχή του Σιδήρου μέχρι την οθωμανικά χρόνια
Περιγραφή
Κάστρο Βαν φωτ 108. Μερική άποψη της ΒΑ πλευράς του Κάστρου, λήψη από ΒΔ.
Χρόνος λήψης
7/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητα.
Βαν λίμνη.
Βασιλική πρωτεύουσα, αρχαιότητα.
Κάστρο.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Ουραρτού, εποχή Σιδήρου.
Ουραρτού, πολιτισμός.
Οχυρώσεις.