Κοπάδι αγελάδες με φόντο το Κάστρο του Βαν
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_VVAN_F_116.JPG
Τίτλος
Κοπάδι αγελάδες με φόντο το Κάστρο του Βαν
Περιγραφή
Κάστρο Βαν, Βαν (Ανατολική Ανατολία) φωτ 116. Απόγευμα και τα ζώα επιστρέφουν από την ημερήσια βοσκή. Ο νεαρός αγελαδάρης τα οδηγεί στο μαντρί. Εικόνες συνηθισμένες σ’ έναν τόπο, όπως το οροπέδιο της Αν. Ανατολίας, με τα απέραντα βοσκοτόπια.
Χρόνος λήψης
7/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαν πόλη.
Ζώο, ζώα.
Κάστρο.
Κτηνοτροφική κοινωνία.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.