Μοσκώφ, «Η Τραπεζούντα» Μέριμνα Ποντίων Κυριών (1980)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μοσκώφ, «Η Τραπεζούντα» Μέριμνα Ποντίων Κυριών (1980)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε βιβλίο

Κωστής Μοσκώφ, «Η Τραπεζούντα» Μέριμνα Ποντίων Κυριών (1904-1979) (1980) (Μέριμνα Ποντίων Κυριών, Θεσσαλονίκη 1980) 9-19