Χαρατσής, Η πρώτη Επέμβαση (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χαρατσής, Η πρώτη Επέμβαση (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Στυλιανός Ι. Χαρατσής, Η πρώτη Επέμβαση. Η άγνωστη δράση του Πολεμικού Ναυτικού στη Μεσημβρινή Ρωσία 1918-20 (Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-85621-4-1