Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (1975)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (1975)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σπυρίδων Γ. Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), αρ. έκδ. 144 Θεσσαλονίκη 1975)

Στοιχεία
Η εξαιρετική μελέτη του πρώην του γεν. γραμματέως της Ειδικής Αυτονόμου Ναυτικής Διοικήσεως του Δούναβη είναι βασισμένη σε επίσημα ρουμανικά στοιχεία (αδημοσίευτα). Κατάλογοι πλοίων κλπ. στο «Παράρτημα» σ. 327-434. Βιβλιογραφία και πηγές σ. 435-446.
Λέξεις - κλειδιά
Αρχεία.
Βραΐλα.
Γαλάτσι, Ρουμανία.
Δέλτα Δούναβη.
Δούναβης, Θαλάσσιος Δούναβης.
Δούναβης, Κάτω Δούναβης.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνισμός Ρουμανίας.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Ιάσι.
Ναυπηγείο.
Ναυτιλιακή Εταιρία.
Ναυτόκοσμος.
Πλοίο.
Πλοιοκτήτες.
Ποταμοπλοΐα.
Ποταμόσκαλα.
Ρουμανία.