Πανοραμική λήψη του κουρδικού Κάστρου Χοτζάπ / Hoşap
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_HO_102.JPG
Τίτλος
Πανοραμική λήψη του κουρδικού Κάστρου Χοτζάπ / Hoşap
Περιγραφή
Κάστρο Χοτζάπ φωτ 102. Το Κάστρο Χοτζάπ με τα τριπλά τείχη ορθώνεται σαν αετοφωλιά πάνω στα απόκρημνα και απειλητικά βράχια, φυλάσσοντας το πέρασμα από το Οροπέδιο της Αν. Ανατολίας προς το Χακκάρι και τα τουρκο-ιρακινά σύνορα. Διακρίνονται οι πύργοι και οι οχυρώσεις της νοτιοδυτικής πλευράς του.
Χρόνος λήψης
8/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία.
Βουνά.
Κάστρο.
Κούρδοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.