Μεταλλικά καρφιά στην πόρτα της εισόδου (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_HO_109.JPG
Τίτλος
Μεταλλικά καρφιά στην πόρτα της εισόδου (λεπτ.)
Περιγραφή
Κάστρο Χοτζάπ φωτ 109. Καρφιά από την μεταλλική επένδυση της θύρας του κάστρου.
Χρόνος λήψης
8/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουνά.
Κάστρο.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μεταλλοτεχνία.