Τείχη στον λόφο βόρεια του κάστρου Χοτζάπ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_HO_138.JPG
Τίτλος
Τείχη στον λόφο βόρεια του κάστρου Χοτζάπ
Περιγραφή
Κάστρο Χοτζάπ φωτ 138. Πλίνθινα τείχη, σαν τη ραχοκοκαλιά κάποιου προϊστορικού ερπετού, απλώνονται κατά μήκος του απέναντι λόφου.
Χρόνος λήψης
8/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολία.
Βουνά.
Κάστρο.