Κοριτσάκια στο φοβερό Κάστρο Χοτζάπ (στα βάθη της Ανατολικής Ανατολίας)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_HO_137.JPG
Τίτλος
Κοριτσάκια στο φοβερό Κάστρο Χοτζάπ (στα βάθη της Ανατολικής Ανατολίας)
Περιγραφή
Κάστρο Χοτζάπ φωτ 137. Δύο από τα πολλά μικρά παιδιά του διπλανού χωριού που ήρθαν για να χαζέψουν τους ξένους και να πουλήσουν μικροαντικείμενα.
Χρόνος λήψης
8/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Παιδί, παιδιά.