Από τη βασιλική πρωτεύουσα του Ρούσα Β΄ των Ουραρτού: Το ηφαίστειο Σουφάν / Süphan Daği στην απέναντι όχθη της λίμνης Βαν
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AYA_103.JPG
Τίτλος
Από τη βασιλική πρωτεύουσα του Ρούσα Β΄ των Ουραρτού: Το ηφαίστειο Σουφάν / Süphan Daği στην απέναντι όχθη της λίμνης Βαν
Περιγραφή
Οχυρό Αγιάνις, Βαν (Ανατολική Ανατολία) φωτ 103. Στην ιστορική Αρμενία: Απέναντι από το παραλίμνιο αρχαϊκό Οχυρό και στα ΒΔ της λίμνης Βαν ορθώνεται το Σουφάν, το δεύτερο ψηλότερο ηφαίστειο της Τουρκίας (4.058 μ.), μετά το Αραράτ. Σύμφωνα με επιγραφή που βρέθηκε, ο βασιλιάς Ρούσα Β΄ (673/2 π.Χ.) των Ουραρτού ονόμασε το Κάστρο του «πόλη του Ρούσα (Ρουσαχινιλί) μπροστά στο όρος Σουφάν».
Χρόνος λήψης
7/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία.
Βαν λίμνη.
Βασιλική πρωτεύουσα, αρχαιότητα.
Ηφαίστειο.
Λίμνη.
Ξενοφών, Αθηναίος στρατηγός.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.