Χαρλαύτη, Έλληνες Ναυτικοί και Ελληνικά Ατμόπλοια (1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χαρλαύτη, Έλληνες Ναυτικοί και Ελληνικά Ατμόπλοια (1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κατάλογος Έκθεσης

Τζελίνα Χαρλαύτη, Έλληνες Ναυτικοί και Ελληνικά Ατμόπλοια τις Παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, Μύκονος 1994)

Λέξεις - κλειδιά
Ελλάδα.
Μουσείο.
Μύκονος.
Ναυτόκοσμος.