Στον περίβολο του Αγ. Γεωργίου Εντιρνέκαπου λίγο πριν από τη Λειτουργία (το 1998)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_A004_001.jpg
Τίτλος
Στον περίβολο του Αγ. Γεωργίου Εντιρνέκαπου λίγο πριν από τη Λειτουργία (το 1998)
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου εκκλησ. συγκρότημα φωτ 01. Η ανατολική και νότια πλευρά του ναού με το συνεχόμενο Αγίασμα του Αγίου Βασιλείου. Λιγοστά μέλη της Ρωμαίικης Κοινότητας έχουν έρθει από διάφορες περιοχές της Πόλης για να εκκλησιαστούν σήμερα στον ιστορικό ναό, ο οποίος δεν έχει πλέον ενορίτες καθώς όλη αυτή η υποβαθμισμένη περιοχή δίπλα στα Θεοδοσιανά Τείχη έχει εγκαταλειφθεί.
Χρόνος λήψης
1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΝΓ / ΝG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γεώργιος, άγιος.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.