Ταφόπλακα σε δεύτερη χρήση από τον τάφο του Αντώνιου και της Αναστασίας από τα Άγραφα στο δάπεδο του αυλόγυρου (φωτ 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M001_001aa.jpg
Τίτλος
Ταφόπλακα σε δεύτερη χρήση από τον τάφο του Αντώνιου και της Αναστασίας από τα Άγραφα στο δάπεδο του αυλόγυρου (φωτ 1987)
Περιγραφή
Μονή Μπαλουκλί, φωτ 01. Οι ταφόπλακες που είναι στρωμένες στο δάπεδο του αυλόγυρου (ανάμεσα στον πυλώνα της Μονής και τη βόρεια πλευρά του ναού) χρονολογούνται στον 19ο αιώνα. Προέρχονται από χριστιανορθόδοξα μνήματα που, τα περισσότερα υπήρχαν μέσα στο μοναστηριακό συγκρότημα. Όλες οι πλάκες είναι ενεπίγραφες και σε πολλές υπάρχει χάραγμα με τα σύμβολα της εργασίας του αποθανόντος. Εδώ, διαβάζουμε στην επιγραφή «Ενθάδε κείται ο δούλος του Θεού Αντώνιος προσκυνητής από επαρχίαν Λύτζα των Αγράφων από χωρίον Μαστώργιανι και η γυνή αυτού Αναστασία προσκυνήτρια». Συμπεραίνουμε ότι ο Αντώνιος ήταν πιθανότατα παντοπώλης, επειδή στο κάτω μέρος της πλάκας υπάρχει εγχάρακτη μια πελώρια ζυγαριά και, ανάμεσα, τρία βάρη.
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγραφα, βουνά.
Γυναίκες.
Επιγραφή, επιγραφές.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Ρωμιοσύνη.
Ταφόπλακες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.