Ταφόπλακες στρωμένες στο δάπεδο του αυλόγυρου της Μονής (γενική λήψη, το 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M001_002aa.jpg
Τίτλος
Ταφόπλακες στρωμένες στο δάπεδο του αυλόγυρου της Μονής (γενική λήψη, το 1987)
Περιγραφή
Μονή Μπαλουκλί, φωτ 03. Ταφόπλακες του 19ου αι. σε δεύτερη χρήση: άλλες στρωμένες κατακόρυφα κι άλλες οριζόντια στο δάπεδο του αυλόγυρου (ανάμεσα στον πυλώνα της Μονής και τη βόρεια πλευρά του ναού). Επιγραφές στα ελληνικά (πρώτη σειρά στο κέντρο), στα βουλγαρικά (δεύτερη σειρά στο κέντρο) και στα καραμανλίδικα.
>> Για την ταφόπλακα από τον τάφο του μάγειρα Ρίστοφ με τη βουλγαρική επιγραφή, δες κοντινό φωτ 04.
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βούλγαροι.
Επιγραφή, επιγραφές.
Καππαδόκες.
Καραμανλίδικα, γραφή.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Ρωμιοσύνη.
Ταφόπλακες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.