Χέρι με ζυγαριά, λεπτομ. από την ταφόπλακα του μπακάλη Κουτσοκωνσταντή, 1838 (φωτ του 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M001_003dd.jpg
Τίτλος
Χέρι με ζυγαριά, λεπτομ. από την ταφόπλακα του μπακάλη Κουτσοκωνσταντή, 1838 (φωτ του 1987)
Περιγραφή
Μονή Μπαλουκλί, φωτ 05γ. Ο έντιμος μπακάλης από το Ικόνιο / Konya ζυγίζει τα αγαθά προς πώληση, δεξιά, με το ζύγι που έχει βάλει αριστερά. Εμφανίζεται μόνο το χέρι με το οποίο βαστάει τη ζυγαριά, το έμβλημα του επαγγέλματος του. Ο μαρμαροτεχνίτης έχει αποδώσει ακόμα και τα έξι σφαιρικά κουμπάκια της πουκαμίσας του Κουτσοκωνσταντή.
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καππαδόκες.
Μέτρα και σταθμά.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Ταφόπλακες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.