Στον αρμενικό ναό Γεντί Κιλισέ: Λεπτ. από την ανάγλυφη διακόσμηση της εισόδου του Zhamatun (είδος ευρύχωρου πρόναου)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_ARMEK_YEDI_037.JPG
Τίτλος
Στον αρμενικό ναό Γεντί Κιλισέ: Λεπτ. από την ανάγλυφη διακόσμηση της εισόδου του Zhamatun (είδος ευρύχωρου πρόναου)
Περιγραφή
Γεντί Κιλισέ / Yedi Kilise φωτ 037.
Χρόνος λήψης
8/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Μοναστήρια.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.