Γεντί Κιλισέ (στον Νομό Βαν): Η αρμένικη επιγραφή πάνω από την είσοδο του Zhamatun (είδος ευρύχωρου πρόναου)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_ARMEK_YEDI_035.JPG
Τίτλος
Γεντί Κιλισέ (στον Νομό Βαν): Η αρμένικη επιγραφή πάνω από την είσοδο του Zhamatun (είδος ευρύχωρου πρόναου)
Περιγραφή
Γεντί Κιλισέ / Yedi Kilise φωτ 035. Στις αρμενικές εκκλησίαε το Zhamatun είναι είδος ευρύχωρου πρόναου. Η επιγραφή βρίσκεται στο υπέρθυρο αυτής της εισόδου, που είναι η κεντρική του μεσαιωνικού μνημείου.
Χρόνος λήψης
8/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Μοναστήρια.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.